ZIDARSKE USLUGE

Trebate li kvalitetnog izvođača zidarskih radova koji će zadovoljiti sve vaše želje na poslovima zidanja opekom, ciglom, kamenom i ostalim zidarskim poslovima ?

evoMajstor nudi profesionalnu uslugu zidarskih radova na svim vanjskim i unutarnjim poslovima stambeno / poslovnih objekata. Obavljamo kompletne zidarske radove na zidanju vanjskih zidova kao i zidanje unutarnjih zidova te zidanju dvorišnih zidova i okućnica.

Također obavljamo poslove hidroizolacije, poslove vezane uz postavljanje kanalizacije, obrada okvira prozora i vrata i sve ostale vezane radove. Zidarske usluge koje još nudimo su i izvođenje radova kao što su betoniranje temelja, staza, dvorišta, izvodimo i pripremne radnje kao što je rušenje kod adaptacije, vezane tesarske radove i ostale radnje. Izrađujemo podne cementne glazure, izravnavamo i saniramo betonske podloge, popunjavamo utore u zidovima koji su nastali nakon instalacijskih radova.

Profesionalnom uslugom zidarskih radova i pravilnim odabirom materijala za zidanje, pružit ćemo vašim objektima kvalitetu zidanja kakvu zaslužuju, veliku dugovječnost i kvalitetno boravljenje u njima
Zidarske usluge

Zidarske usluge

Opis poslova zidara
Opis poslova zidara

Zidar evoMajstora obavlja radnje i poslove kao što su zidanje opekom, kamenom ili blokovima od nekog drugog materijala. U globalu, zidanje je slaganje blokova određenog materijala i njihovo spajanje adekvatnim mortom za odabrani materijal.

Zidarske usluge podrazumijevaju poslove na zidanju dijelova neke građevine i njezino spajanje u čvrstu i statički trajnu konstrukciju. Zidarske usluge uključuju i radove na gradnji temelja, betonskih stupova, hidroizolacije, gradnja septičkih jama, radnje oko kanalizacije, radove na prilaznim putevima, obrada okvira za stolariju i ostale zidarske radnje. Naši zidari obavljaju poslove na više područja i projekata. Zidarske poslove obavljaju u svim stambenim i poslovnim objektima, kako u niskogradnjama/visokogradnjama tako i pri obnovi već postojećih objekata. Zidari započinju svoje zidarske usluge tako što pregledaju nacrt odabrane gradnje i slike na kojima je vidljiv izgled budućeg objekta. Zidar prima sugestije i daje savjete prilikom rješavanja novonastalih situacija te profesionalnim pristupom prema projektantima, kvalitetno i kompetentno ispunjava date zadatke

Zidanje vanjskih i unutranjih zidova
Zidanje vanjskih i unutarnjih zidova

Jedan od najvažnijih elemenata konstrukcije svakog objekta su svakako vanjski zidovi. Vanjski i unutarnji zidovi izvršavaju više funkcija kao što su zatvaranje ili pregrađivanje prostorija te moraju biti dobro toplinsko i zvučno izolirani. Opterećenja sa stropa i krova prenose na temelje, stoga moraju imati proračunatu izdržljivost.

Materijali od kojih su izrađeni zidovi moraju biti otporni na vatru i potres. Vanjski zidovi utječu na energetsku učinkovitost objekta stoga materijal koji se koristi za njihovu izgradnju je važna stavka u proračunu. Kvalitetno odabrani materijal reflektira se kasnije na cjelokupne troškove održavanja. Najkorišteniji materijali za izgradnju vanjskih zidova su razne vrste opeka i porobeton.

Prije ugradnje opeku je potrebno dobro namočiti vodom, najbolje dok je još u paleti. Zidanje započinje postavljanjem kutne opeke odnosno elemenata za vertikalni serklaž na svježe naneseni mort. Od kuta do kuta polaže se opeka do opeke, ravnine se postižu pomoću građevinskog konopa i libele. Mortom se potpuno zapunjavaju mortni džepovi i vertikalne mortne rešetke. Mortni džepovi su specijalno konstruirani za potresno područje kakvo je Hrvatska. Zidanje opekom se uobičajeno radi u pravilnom zidarskom vezu, najefektnije kada opekom parnog reda prebacujemo opeku neparnog reda za pedeset posto. Mort se postavlja cijelom površinom opeke u debljini 1,2cm. Libelom se kontrolira horizontalna i vertikalna ravnost.

Zidanje zidova od lomljenog i slojevitog kamena
Zidanje zidova od lomljenog i slojevitog kamena

Zidarske usluge uključuju i zidanje s lomljenim kamenjem što bi značilo zidanje s kamenim komadima nepravilnih oblika. Pojedini kameni komadi se obrađuju po potrebi tek toliko da se dobije oblik koji će nadopuniti čitavu formu pojedinog dijela zida. Potrebno je dosta prakse i umijeća da bi se dobio kvalitetno ozidan i estetski oku privlačan zid. Kao vezivo se upotrebljava vapneno-cementni mort.

Zidanje kamenom se dosta razlikuje od zidanja ciglom. Zidanje ciglom se može dosta brzo usvojiti a zidanje kamenom zahtijeva dosta prakse a također zidar mora posjedovati i dekoracijske vrline što u praksi za kvalitetan rad jako sužava pronalazak adekvatnog zidara sa svim navedenim potrebnim vrlinama.

Kutni i vezni kameni komadi moraju biti većih dimenzija. Vezni kameni komadi, ako su zidovi uži, moraju prolaziti kroz cijelu širinu zida. Horizontalno izravnavanje zida radi se na visini od 0.50m pa do 2m. To ovisi o samim veličinama pojedinih komada kamena koji se ugrađuju, poravnavanju s otvorima u zidu i samoj traženoj estetici. Otvore u zidu, u vidu otvora za prozore , vrata ili ostaloga, postavljaju se kameni komadi kao na uglovima ili se ugrađuju namjenski obrađeni kameni okviri za taj otvor. Prosječni presjek kamenih nosivih zidova iznosi oko 50cm, što je neki standard uvriježen iz prošlosti.

Gradnja terase
Gradnja terase

Radovi uglavnom započinju sa ravnanjem terena. Određuju se točne dimenzije, šaluje se buduća terasa, određuje visina i adekvatna debljina betona. Potom se kamenim materijalom poravnava prostor buduće terase i nabija vibro nabijačem. Važno je dobro pripremiti teren prije betoniranja da ne bi došlo do ulegnuća tla ispod terase. Prije betoniranja polaže se armaturna mreža koja se odstojnicima odvoji od tla da može beton proći ispod armaturne mreže. Bez odstojnika, beton će armaturnu mrežu svojom težinom samo još dublje gurnuti u materijal ispod a rezultat će biti loše izvedena betonska ploča u kojoj će samo neki dijelovi  armaturne mreže biti u betonu.

Prije betoniranja moraju se odrediti nagibi, to jest voda mora otjecati u suprotnom pravcu od kuće. Terasa se također mora izolirati od kuće. Ako terasa uključuje i ogradne zidove, onda se moraju napraviti i odvodi vode. Odvod vode s terase se može napraviti u dvije verzije. Jedna je da tzv. rigalicom, to jest cijev koja će malo stršati iznad razine zida odvoditi vodu s terase. Prednost ovog sistema je njegova jednostavnost ali estetski nije baš dobro rješenje, zato što se voda s terase raspršuje i koja može biti jako prljava a kao rezultat se dobiju one crne fleke koje su svima vidljive. Drugi pristup je prije betoniranja položiti odvodne cijevi koje će vodu s terase odvoditi u oborinske vode. Ovaj pristup je puno konkretniji i ozbiljniji jer nema vidljivih tragova odvoda vode, odvodna voda se kanalizira na točno predviđeno mjesto, umjesto da se nekontrolirano raspršuje u prostor oko terase. Poslije betoniranja i sušenja idu radovi hidroizolacije i podopolagački poslovi.

Profesionalnom uslugom zidanja i ostalih zidarskih poslova, posjedujemo stručnost koja će vam pomoći u donošenju najboljih odluka o stvaranju svih vaših želja i potreba
Zidanje zidova