Popravak krovišta

Trebate li popravak, promjenu ili postavljanje novog krovišta u procesu izgradnje ili adaptacije?

Nudimo usluge popravka, izvedbe novih i sanacije dotrajalih krovišta kao i pokrivanje crijepom svih vrsta, šindrom, limom itd.

Usluge sanacije, izrade i pokrivanje krovišta koje nudimo:

sanacija krovova,izrada krovne konstrukcije, izrada građevinske limarije, pokrivanje krovova, termoizolacija krovova, hidroizolacija krovova, pokrivanje krovova falcanim limom, oblaganje krovova. Kontaktirajte nas za ponudu i rokove.

Obratite nam se s povjerenjem za sve vaše potrebe vezane uz krovopokrivaćke radove u vašem kućanstvu, lokalu, tvrtki ili industrijskom pogonu kao i za hitne intervencije.

Opis poslova

Krovopokrivački radovi obuhvaćaju sve radove pokrivanja krovne konstrukcije neke građevine. Krovovi se mogu pokrivati različitim materijalima: crijep, cinčane ploče, drvo, šindra, ljepenka, betonski crijep, lim, kamen, salonit, eternit, staklo i sl. Krovopokrivači također izvode sve vrste izolacije na građevinama (buka, vlaga, toplina). Ugrađuju naprave za odvodnju površinskih voda, postavljaju podloge na vanjskim zidovima, postavljaju gromobranske uređaje te izrađuju ravne krovove. Krovopokrivači ugrađuju i različite druge elemente na krovove: snjegobrane, krovne prozore, svjetlarnike, sunčane kolektore i sl. Osim izvođenja krovopokrivačkih radova na novim građevinama, krovopokrivači mogu obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima.

Krovopokrivački radovi započinju čitanjem građevinskih nacrta i projektne dokumentacije te mjerenjem površine krova, ma temelju čega određuju potrebnu količinu materijala za njegovo pokrivanje. Nakon što označe materijal za polaganje, uporabom različitih alata (čekić, strojevi za rezanje, bušenje, taljenje, zavarivanje, kuhala za smole i dr.) i materijala (čavli, kuke, metalna žica, žbuka, gips, pijesak, bitumen i dr.) postavljaju pokrov.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Krovopokrivači moraju vladati osnovnim vještinama obrade drveta, kamena i metala. S obzirom da postavljaju krovove na već gotove podkonstrukcije, dužni su provjeriti ispravnost postavljene podkonstrukcije. Zbog toga moraju dobro poznavati građevnu konstrukciju – izgradnju zidova i stupova, sustave za odvodnju voda, konstruktivne i nekonstruktivne elemente građevine, i dr. Pravilno postavljanje pokrova podrazumijeva poznavanje minimalnog nagiba krova, maksimalni razmak između letvi, štafla, nagib krova i zemljopisno-klimatski smještaj objekta. S obzirom na poslove mjerenja površine pokrova i procjenjivanja potrebne količine materijala za pokrivanje krova, potrebne su matematičke i računske osnove, kao i osnove tehničkog crtanja i čitanja projektne dokumentacije.